Anna Sans-Fitó

Anna Sans-Fitó

El repte dels trastorns de l'aprenentatge

Per a la majoria de nens, el pas per l’escola és un procés que va succeint sense gaires entrebancs. Amb la instrucció que reben dels docents, van aprenent d’una manera natural coneixements, hàbits de...