Amadeu Gallart

Amadeu Gallart

Economista i historiador

Avui, 2020, què vol dir món rural?

Les ràpides transformacions que ha sofert el nostre país els darrers anys, algunes ben negatives com el despoblament de moltes poblacions, es contraposa amb la rigidesa, en alguns casos gairebé dogmàtica,...

Boscos de l'Alt Pirineu i Aran

Els espais forestals, boscos i pastures, ocupen el 83% de la superfície de l'Alt Pirineu i Aran. Aquesta xifra és tan abassegadora que no requereix gaires aclariments. Si bé en un càlcul de producció...

Bancs i caixes a l'Alt Pirineu i Aran

Tot el sistema bancari espanyol, i el català per descomptat, s'ha vist als darrers anys sotmès a unes ventades que han aconduït a una situació social lamentable. Sabem, com tothom, que hi ha una gran...

Creure'ns el territori

L'espectacle que algunes de les nostres autoritats territorials ens varen oferir respecte a la creació de l'Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat va ser radicalment explicatiu del funcionament...