image-alt

ALBERT CARRERAS

La llave de la caja

Normalmente nos referimos a "la llave de la caja" para decir que el Estado la tiene porque es quien recauda los impuestos y que la Generalitat no la tiene porque más del ochenta por ciento de sus recursos...

The Spanish State against Line 9

The inauguration of the first segment of the Barcelona metro’s Line 9 —joining Zona Universitària and the airport via Fira, where the Mobile World Congress is currently being held— sparked off some...

L’Estat contra la línia 9

En ocasió de la inauguració del tram 1 de la línia 9, que va de Zona Universitària a l’aeroport de Barcelona passant per la Fira (on ara se celebra el MWC), es va suscitar la polèmica de la no invitació de...

The arbitrariness of deficit objectives

The recent warnings (ARA, Friday February 5th) from the European Commission to the Kingdom of Spain regarding its predicted failure to comply with the deficit objectives for 2016, and regarding the need to...

L’arbitrarietat dels objectius de dèficit

Les advertències recents de la Comissió Europea al Regne d’Espanya sobre el previsible incompliment de l’objectiu de dèficit l’any 2016 i sobre la necessitat de reduir-lo en uns 8.600 milions d’euros han de...

image-alt

La arbitrariedad de los objetivos de déficit

Las advertencias recientes (ARA, viernes 5 de febrero) de la Comisión Europea al Reino de España sobre el previsible incumplimiento del objetivo de déficit en 2016 y sobre la necesidad de reducirlo en unos...

Sous públics: més o millors?

Sempre que s’analitzen els problemes de la nostra societat és indefugible concloure que el principal problema és l’atur massiu. L’atur és el principal condicionant negatiu del nivell de renda, el principal...

< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | Següent >