Alba Garcia

Alba Garcia

Per què parlem de bretxa salarial?

Hi ha tot un seguit de situacions de discriminació per raó de sexe i de gènere que són poc visibles però que ens indiquen que el principi d’igualtat inclòs en les lleis queda lluny de ser una realitat. Són...