xibius

Irregularitats ‘sine die’ per manca de recursos

Cala Torta és només una de les nombroses edificacions que esquiven el control de Costes

El GOB avisa de les irregularitats en el procés de licitació de les noves instal·lacions a les platges de Campos

Els ecologistes presenten al·legacions per la manca de "transparència i discrecionalitat" en el concurs d'adjudicació de serveis temporals de l'Ajuntament campaner

Adéu als xibius d'obra del Trenc

S'enderroquen de nit per no molestar els usuaris de les platges

Vistiplau a la demolició dels sis xibius del Trenc

El projecte presentat per l'Ajuntament de Campos en preveu l'enderrocament element per element i amb maquinària reduïda per tal de no provocar renou ni vibracions