Santacirga

Via lliure als grans parcs fotovoltaics del cap Blanc i Santa Cirga

La Comissió de Medi Ambient deixa en mans del Consell de Govern l'autorització definitiva, via declaració d'utilitat pública

El parc fotovoltaic de Santa Cirga, a exposició pública

El nou projecte redueix de 90 a 57 hectàrees la seva extensió

Pons no tanca la porta a megaparcs fotovoltaics i s'empara en els objectius europeus de generació de renovables

El conseller de Territori, Mobilitat i Energia reconeix que, amb la normativa actual, només són rendibles les grans infraestructures