roba de llengües

La roba de llengües, amb el pes de quatre generacions

Teixits Riera, a Lloseta, és un dels tres tallers que encara treballen a Mallorca el teixit de manera artesana, sense donar l’esquena a la modernitat