reiki

Cati Pastor Ramis: “El reiki és una tècnica oriental d’imposició de mans amb acolliment”

Mestra de reiki i educació primària, va entrar en contacte amb aquesta disciplina l'any 1988