Rafel Borràs

Saturació, també, de precarietat laboral