Rafael Borràs

El luxe de ser mileurista a les Illes Balears

2015: mala anyada salarial

Digau-li empobriment, no pobresa