quart creixent

Artigues o l’amant fidel de la llengua catalana

Mor una figura insubstituïble en l’àmbit de l’estudi, la defensa i difusió de la nostra cultura