Psicopatologia

Rendiment escolar baix, un dels efectes del TCL

També presenten problemes d’interacció social

Tempo Cognitiu Lent, una nova dimensió del dèficit d’atenció

Investigadors de la UIB vinculen aquest comportament amb conductes depressives