proves català

114 treballadors de l'IB-Salut fan les proves de nivell de català B1 i B2

La participació a les proves ha estat del 54,28% respecte del nombre de persones convocades