Protecció de la infància

“No ha estat fàcil, però l’infant ha fet un canvi espectacular”

Fa uns anys, els quatre membres de la família decidiren que volien tenir un nin en acollida permanent

Solidaritat múltiple: un infant en acollida permanent i diversos en acollida temporal

“Sempre hem volgut que el nostre fill biològic tingués germans, que compartís l’atenció, i el cas és que ho ha rebut fantàsticament”, assenyala la família Jaarsma Van der Laan