promoció de l'autonomia

El servei de promoció de l'autonomia personal es descentralitza per apropar-se als usuaris

Santiago assegura que aquest canvi no suposa cap reducció de prestacions, sinó que “es passa d'un punt d'atenció al centre Joan Crespí a cinc punts, seguint la lògica de la proximitat”