projectes cooperatius

Jornada de reptes de les Formigues Cooperatives

Hi participaren 90 alumnes de les escoles de Santanyí, Cas Concos, s’Horta i Calonge