pressupost uib

El pressupost de la UIB augmenta amb vista a la construcció del nou edifici de Ciències de la Salut

La transferència del Govern augmenta, però encara és insuficient per fer front a les despeses de personal, el principal reclam d'Huguet