portal de transparència

El Consell de Mallorca fa públiques les noves dades del Portal de Transparència

Entre altres novetats, hi ha el Pla Anual de Contractació 2018 i les bestretes de caixa fixa i els contractes menors

Els contractes menors ja es poden consultar al nou Portal de Transparència del Consell de Mallorca

En aquesta primera fase també es pot accedir a informació sobre les retribucions d'alts càrrecs, les aportacions als grups polítics i els costos de les campanyes de publicitat