política cultural

Jordi Oliveras: “Ens hauríem de sentir insultats quan es diu que s’ha d’apropar la cultura a la gent”

“La cultura no pot ser tractada com un mercat de productes, en el qual uns produeixen i els altres consumeixen, mentre la majoria en queda al marge”