Pla Estratègic 2016-2030

El 70% dels efectes adversos als centres de salut es podrien evitar

La Conselleria de Sanitat presenta el primer Pla estratègic de seguretat del pacient 2019-2023

Sant Antoni aprova el seu Pla estratègic 2016-2030 sense unanimitat

El ple també ha demanat al Consell d’Eivissa que no autoritzi cap tipus de lloguer turístic a pisos urbans, però sí a sòl rústic