Pla Estratègic 2016-2030

Sant Antoni aprova el seu Pla estratègic 2016-2030 sense unanimitat

El ple també ha demanat al Consell d’Eivissa que no autoritzi cap tipus de lloguer turístic a pisos urbans, però sí a sòl rústic