perspectiva de gènere

Introduïm canvis de gènere per Sant Joan?

Clara Servera representa Ciutadella a les festes de Sant Nicolau i obre de nou el paper de les dones a la cavalcada