personal docent

La Junta de Personal Docent de Mallorca es constitueix de manera oficial i tindrà 39 membres

Una de les novetats de les passades eleccions va ser la creació de juntes de personal diferenciades per illes

Educació augmenta a tres les juntes electorals per a les pròximes eleccions sindicals

Fins ara només hi havia una única junta de personal docent per a totes les illes

Educació proposa reagrupar alumnes per impartir religió

La Conselleria de Martí March vol equiparar les condicions d'aquesta matèria amb la resta d'assignatures

Educació reserva places per a interins amb discapacitat

Només podran ser seleccionades pels aspirants admesos que hagin acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33%