pere salas

La necessària feminització dels homes

En definitiva, si volem una societat més pacifica, és a dir, millor, caldrà procurar que els homes s’assemblin cada cop més a les dones