pediatres

La Societat de Pediatria denuncia la falta de professionals

Un 40% de les places estan cobertes per metges que no són d'aquesta especialitat