pediatre

Sanitat canviarà l'actual calendari de revisions pediàtriques

El nou programa d'atenció infantil i juvenil tindrà en compte l'entorn del menor i no només la seva edat per establir quan s'han de fer les visites