parts

Parts naturals en un món artificial

A Balears cada cop són més les dones que trien tenir el seu fill a casa i evitar la medicalització dels hospitals