pareu màquines

Trump i l’art subtil de l’última frase