pagesia

Un futur per a les vaqueries

La compra de banda del grup cerveser Damm, amb seu a Barcelona, de les instal·lacions d’Agama ha generat una nova dinàmica en el sector lleter mallorquí