Noves tecnologies

Noves tecnologies permeten preveure l’ocupació hotelera

El clúster Turistec treballa per donar resposta a les necessitats del sector a curt i llarg termini

Les necessitats tecnològiques es coneixen a través d’una enquesta

La consulta vol saber quins són els perfils més sol·licitats

La Universitat de les Illes Balears prohibeix els mòbils a l'aula

Incomplir la normativa és motiu d'obertura d'expedient disciplinari