nota de tall

Medicina 'treu' la nota de tall més alta a la UIB

Entre les carreres més exigents, s'hi troben Bioquímica, Infermeria i diverses titulacions combinades