morositat

Els llogaters de Balears són els segons més morosos d'Espanya

La mitjana de l'Arxipèlag és de 8.572 euros

Les Balears redueixen un 16% el temps de pagament als proveïdors, però continuen essent de les que més es torben a pagar

En el seu informe periòdic, els empresaris autònoms denuncien que no es respecten els terminis que marca la legislació

L'Ibavi permetrà períodes de tres mesos de carència en el pagament dels lloguers

El Govern ja ha rebaixat la quota a 28 famílies d'acord amb els seus ingressos