mercuri

Els espanyols de les regions mediterrànies són els europeus amb major nivell de mercuri al seu organisme

Un estudi internacional conclou que aquest fet es deu a l'alt consum de peixos i mariscos d'aquestes zones