MedSalt-2

Aliança Mar Blava denuncia irregularitats i deficiències en el projecte Medsalt-2

Titllen l'informe d'impacte ambiental d'esbiaixat i mancat de rigor científic

El govern central també desaconsella el projecte Medsalt-2

Igual que el Govern balear, el nou Ministeri per a la Transició Ecològica alerta del perill de les prospeccions per a alguns animals marítims

El Govern celebra que el Ministeri de Medi Ambient reconegui els impactes adversos dels sondejos MedSalt-2

"A la fi i amb bon criteri", el Ministeri ha tingut en compte les al·legacions presentades per part de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

El Ministeri de Medi Ambient reconeix els impactes adversos per a la Mediterrània dels sondejos MedSalt-2

Magrama, que resol que el projecte haurà de passar per Avaluació d'Impacte Ambiental i sotmetre's a informació pública, ha considerat que el nivell de renou que generaran els "airguns" tindrà "conseqüències fatals" per a la fauna