maribel servera

Els glosadors Maribel Servera i Mateu Xurí han dedicat una glosa al mestre Artigues

La xarxa ha recollit versos i dedicatòries al poeta