Maria Magdalena Gelabert

Rondalles, escenaris de dones diverses

La filòloga Maria Magdalena Gelabert dedica la seva tesi a l’estudi dels personatges femenins en els contes populars que va recollir mossèn Alcover