Maria Isabel Bauzà

Més de 4.000 famílies varen ser ateses pels Serveis Socials de Manacor l'any 2016

L'Ajuntament també va concedir ajudes per cobrir necessitats bàsiques per valor de 131.315 euros