Margarita Novo Málvarez

Convents de clausura per als turistes?

La tesi doctoral de Margarita Novo, llegida a la UIB, planteja possibles usos turístics per a aquests històrics edificis de Palma