margalida estelrich

Oh capità, mon capità!

Dimarts al matí, el telèfon em dona la notícia que pressentia: en Toni, en Toni Artigues, havia partit, havia pres la ruta del cel, que diu Bauçà