Marc Ferragut

Inca declara fill il·lustre Marc Ferragut

L'empresari inquer fou l'impulsor i creador de l'Auditòrium de Palma