mallorquinisme

Del primer mallorquinisme fins a El Pi

Història i evolució del regionalisme illenc

Orígens del mallorquinisme polític

Es tracta de tenir classe (social)