maçoneria

Un passeig per la discreta societat maçònica balear

La lògia Sapere Aude 78 de Palma és una de les dues úniques agrupacions d’obediència liberal a les Illes