llista espera

Augmenta un 17% l’espera mitjana per a una primera consulta de psiquiatria

Les visites durant l’octubre s’han concertat 40 dies després de la petició i això ha fet que més pacients acudissin als serveis d’urgències per fer via

La llista d'espera per a una operació inclou 460 persones més que fa un any

Dia 1 de desembre de 2017 hi havia 12.853 persones; enguany, 13.312