Llengua estrangera

340 auxiliars de conversa inicien la tasca a les escoles illenques

La xifra de professionals que donarà suport als docents en les assignatures de llengües estrangeres ha augmentat en 55 respecte de l'any passat