Llei de famílies

Les Balears aproven la primera Llei de suport a la família

D'aquesta manera es defineix legalment quines situacions familiars són d'especial protecció i s'obliga les administracions a garantir-ne l'empara

Els perills de reconèixer i garantir el ‘dret de ser mare’

A quins riscos feim front quan defensam el ‘dret a la maternitat’?

El Govern rectifica i la maternitat no serà un dret

La nova llei de famílies revisa el concepte de ‘monoparental’ i surt a exposició pública dilluns