Llei de Consum

El Govern vol aprovar la llei de consum el 2021

Patricia Gómez ha explicat que el tràmit administratiu de la normativa abans de l'entrada al Parlament es pot allargar entre sis i vuit mesos

La nova llei de consum protegirà més els ciutadans davant les entitats financeres

Una altra mesura que es vol incloure és el dret dels consumidors a reclamar indemnitzacions a les empreses