LLei d'activitats

Surt a exposició pública la nova Llei d'activitats

Es podran presentar al·legacions a l'avantprojecte fins dia 19 de gener