la patrona

Joan Mas torna victoriós cap al poble

Es dirigeix cap a la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels, la qual ha invocat per demanar-li ajuda