jutgessa

La Junta de Jutges es reuneix de manera extraordinària per la manca de funcionaris a violència de gènere

Es preveu que el jutjat resti inactiu durant un mes com a màxim

Estudien obrir un expedient disciplinari a una jutgessa per una sentència en català

L’advocat ha presentat una queixa davant el Consell General pel retard en la traducció del text

Pren possessió una nova jutgessa que aterra a les Illes

Sonia Martín ha assegurat que "tots els assumptes han de ser importants, perquè tots els ciutadans ho són"