Justo Machado

Justo Machado, únic candidat per liderar Esquerra Unida a Mallorca

El serverí encapçala l’única llista que s’ha presentat per a l’assemblea constituent que tindrà lloc dia 7 d’octubre