josep ferragut

Josep Ferragut, Fill Predilecte d’una Mallorca invertida

Lluità contra el “desgavell urbanístic” dels anys 60, cosa que podria haver motivat l’assassinat de qui fou qualificat oficialment com a “invertit sexual”